Uprzemysłowiona wieś

Ścinawka Średnia (dawn. Mittelsteine) bardzo duża uprzemysłowiona wieś, jedna z największych na ziemi kłodzkiej. Wyrosła ze starej wsi łańcuchowej i zajmuje całą szerokość rozległej Doliny Ścinawki pomiędzy Wzgórzami Włodzickimi a Wzgórzami Ścinawskimi. Ścinawka Średnia leży w bezleśnej okolicy, jedynie szczyty niektórych wzniesień porastają zagajniki. Wieś powstała mniej więcej w tym czasie co Ścinawka Dolna i Górna. W XIX w. nastąpił bardzo szybki rozwój wsi bowiem powstał tu węzeł kolejowy i zakłady przemysłowe. W 1879 r. przeprowadzono linię kolejową z Kłodzka do Nowej Rudy. Powstał tu dworzec kolejowy, który przekształcił się w znaczny węzeł po zbudowaniu lini kolejowej przez Tłumaczów do Otovic w Czechach. W 1903 r. zbudowano linię do Radkowa. Ścinawka Średnia posiada złożony układ przestrzenny i zachowała liczny zespół zabytków.